Geconditioneerde opslag

Voor sommige goederen kan een geconditioneerde opslag noodzakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan levensmiddelen, die onder specifieke klimatologische omstandigheden bewaard moeten worden. Naast onze standaard vormen van warehousing, bieden we u een geconditioneerde opslag aan. Naadloos aansluitend op uw vooraf doorgegeven wensen!