Opleiding

Binnen de logistieke keten is en blijft bijscholing een cruciaal onderdeel. Het is belangrijk dat beroepschauffeurs op de hoogte zijn van de laatste veiligheidseisen en -richtlijnen, om hun vak op een verantwoorde wijze uit te kunnen blijven voeren. Naast veiligheid spelen ook andere factoren in deze keten een belangrijke rol bij bijscholing.

LCW Groningen heeft haar eigen mentor in dienst, die relevante opleidingen waar mogelijk bedrijfsspecifiek aanpast en vervolgens zelf geeft. De opleiding “Zuinig en veilig rijden” is hier een vast onderdeel van.

Bedrijfsspecifieke opleidingen sluit vaak beter aan bij de persoonlijke kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Ook biedt het de kans ervaringen uit te wisselen collega’s beter te leren kennen.